Herroepingsrecht bij de Ovenwinkel

Herroepingsrecht

30 daagse zichttermijn

Niet tevreden met uw aankoop of u heeft zich vergist? Geen probleem. Als consument heeft u het recht om binnen 30 dagen, zonder opgaaf van redenen, de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde het laatste artikel van de bestelling fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring, bijvoorbeeld schriftelijk per post of per email, op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt dit formulier of een andere duidelijke geformuleerde verklaring ook via email sturen naar info@ovenwinkel.com. Als u van deze mogelijkheid gebruikt maakt zullen wij u onverwijld per email een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om een mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Hierna heeft u nog eens 14 dagen te tijd om het product retour te sturen. Terugbetaling volgt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Hoewel u dit niet verplicht bent, willen wij u vragen om het product in de originele en ongeschonden verpakking te retourneren. Wij adviseren u derhalve de verpakking met de nodige voorzichtigheid te openen en de verpakking gedurende de bedenktijd goed te bewaren. Dit geldt tevens voor de eventueel gebruikte opvulmaterialen in de doos. 

Houdt u hierbij rekening met de vuistregel: u mag het product beoordelen / gebruiken zoals dat in een fysieke winkel ook mogelijk is. Voorbeelden:

  • U mag een nieuwe schort passen zoals in de winkel, maar niet dragen.
  • U mag een pizza oven bekijken, maar niet in gebruik nemen.
  • U mag een pan bekijken, maar niet mee koken of bakken. 


Mocht er door gebruik schade zijn ontstaan aan het product, dan bent u hiervoor aansprakelijk. Wij behouden het recht om voor deze schade servicekosten in rekening te brengen. De hoogte hiervan zullen wij per email laten weten en zullen wij inhouden op het terug te betalen aankoopbedrag. Indien het product onherstelbare gebruikssporen vertoont, d.w.z. dat het product niet meer in nieuwstaat kan worden gebracht, dan zullen wij de inkoopwaarde van het product inhouden op de terugbetaling. 

Voor de retourzending brengen wij kosten in rekening afhankelijk vanuit welk land u deze terugstuurt. Een retourzending vanuit Nederland kost € 4,95, vanuit het buitenland  € 8,95. U ontvangt na de melding van herroeping van ons een verzendetiket welke hiervoor gebruikt dient te worden. Het staat uiteraard vrij om zelf voor de retourzending zorg te dragen. Deze kosten zijn dan voor uw eigen rekening. Wij betalen de eventueel betaalde kosten van de heenzending terug (indien bestelwaarde <= 75,- EUR) en de kosten van de retourzending worden in mindering gebracht.


Het retourpakket dient te worden verstuurd naar: 


OVENWINKEL

Afdeling retouren

De Els 1

5141 HH Waalwijk 


Voor meer informatie over het herroepingsrecht verwijzen wij naar de Algemene Levervoorwaarden op onze website.  


Raadpleeg voor meer informatie over het retourzenden de pagina over de retourprocedure of neem contact op met onze klantenservice op info@ovenwinkel.com of telefonisch op 0416 - 440 350 (op werkdagen tussen 09.00 en 18.00 uur)

Kunnen we je helpen?

Kunnen we je helpen?


Neem dan contact op met de klantenservice:

Hoe onze klanten ons beoordelen


Volg ons op social media: